Fortsatt åpen bane?️‍♀️?️‍♂️

Banen er fortsatt åpen og veldig fin!⛳️
100kr for medlemmer/ikke medlemmer.
Velkommen!☺️