Årsmøte 2021, UTSATT

Årsmøte det var innkalt til på søndag 21.Mars kl. 1700 må dessverre utsettes p.g.a. covid-19-tiltakene. Ny dato for årsmøte vil bli opplyst så snart det tillates avholdt.

Saksliste ligger på Golfbox.