Årsmøte

Søndag 20. Februar i klubbhuset på Land GK kl. 17.00

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle golfklubbens årsberetning
5. Behandle golfklubbens regnskap i revidert stand. 

6. Fastsette kontigent
7. Behandle forslag og innkomne saker. 
8. Vedta golfklubbens budsjett.

9. Valg

Vi styret ønsker alle medlemmer velkomne til årsmøte. Det vil bli enkel servering.