Åpning av banen 09.04.17 ?⛳️

BANEÅPNING – ENDELIG!
Selv om det enda er litt tidlig i sesongen ser det ut som om banen har kommet seg helskinnet gjennom vinteren og etter litt stell er nå alle greener og fairwayer is og snøfrie. Vi vil derfor åpne banen for spill førstkommende søndag 9. april. Alle er hjertelig velkomne.
Driving range:
Driving rangen er ikke klar enda da denne skal flyttes. Det jobbes med en løsning og i løpet av april skal mye være klart.
Frispill
Årsmøtet fastsatte prisen på frispill til 4.000,- kroner for sesongen. De som ønsker kan betale beløpet til golfklubbens konto 1503.15.54869 og merke betalingen med «Frikjøp». Alle med frikjøp vil bli lagt inn med dette i Golfbox slik at det fremgår ved bruk av betalingsautomaten.
Dugnad:
Klubbens medlemmer anmodes om å stille på dugnad lørdag 8. april kl 1000. Frammøte ved klubbhuset. Vi skal rydde og gjøre klar banen til åpningen søndag. Det blir kaffe og litt å bite i hyggelig sosialt samvær. Etter endt jobb får dugnadsgjengen prøve banen gratis.
Banen
Årsmøtet i Land Golfklubb besluttet på sitt årsmøte å redusere banen til 12 greener. Dette medfører at klubben kan bruke mer ressurser på å vedlikeholde et mindre område. I løpet av sommeren vil klubben bygge nye utslag på 6 av hullene slik at banen igjen vil fremstå som en fullverdig 18 hulls bane. Inntil videre vil en 18 hulls runde bestå av hull 1-12 samt hull 1, 2, 9, 10, 11 og 12. Dette vil gjøre banen noe lettere å gå.