Årsmøte Land golfklubb 2020

Innkalling til årsmøte 2020 i Land Golfklubb

Søndag 22. Mars i klubbhuset på Land GK kl. 17.00

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle golfklubbens årsberetning
5. Behandle golfklubbens regnskap i revidert stand.

6. Fastsette kontigent
7. Behandle forslag og innkomne saker.
8. Vedta golfklubbens budsjett.

9. Valg

 

 

 

 

Vi styret ønsker alle medlemmer velkomne til årsmøte. Det vil bli enkel servering.

 

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen

 

Styret i Land Golfklubb